}

Koppeling met itslearning

Koppeling met itslearning

Tools4ever heeft een koppeling ontwikkeld die zorgt voor synchronisatie van informatie uit het leerlingvolgsysteem (bijvoorbeeld SOM, Magister, Eduarte) en itslearning. User accounts van leerlingen en docenten in itslearning worden zo volledig geautomatiseerd beheerd.

De meest voorkomende wijzigingen en procedures in itslearning zijn:

Actie in het Studentinformatiesysteem (SIS)Procedure in itslearning
Nieuwe leerling en onderwijzend personeel User account met locatie-, klas- en leslidmaatschappen wordt aangemaakt.
Nieuwe klas of opleiding van leerling gedurende het schooljaar De rechten in het itslearning worden aangepast op basis van de nieuwe klas-, groep- en lesinformatie. De leerling wordt verwijderd uit de bestaande hiërarchie.
Schooljaar overgang Nieuwe hiërarchie wordt aangemaakt volgens de informatie vanuit het SIS i.c.m. de business rules in IAM. Nieuwe gebruikers worden toegevoegd wanneer zij de status 'definitief' hebben. In Magister is het mogelijk om leerlingen eerder aan te maken. Leerlingen, studenten en onderwijzend personeel worden toegekend aan deze nieuwe hiërarchie.
Ouder/verzorger informatie Ouders worden toegevoegd in itslearning met institutional role "Carer". En Ouder - Kind relaties worden gecreëerd in itslearning.
Leerling verlaat de school Account wordt disabled, toegekende rechten worden eventueel afgenomen.
Vakken zonder deelnemers Vakken kunnen worden verwijderd. Advies is echter om te archiveren, zodat data niet verloren kan gaan.
Extra mogelijkheden Wachtwoordsynchronisatie vanuit de AD of Single Sign-On (hiervoor dient de PSM of E-SSOM licentie te worden aangeschaft)

U kunt zelf bepalen hoe vaak er synchronisatie plaatsvindt tussen het studentinformatiesysteem en itslearning.